دانلود فیلم The Hunger Games ها

جستجوی پیشرفته
همه فیلم سریال
تا
تا

پیشکام مدیا

FA EN
خلاصه داستان :

کتنیس اوردین داوطلبانه جای خواهر کوچکترش را در بازی های گرسنگی می گیرد: رقابتی تلویزیونی که در آن دو نوجوان از هر یک از دوازده ناحیه پانم به طور تصادفی برای مبارزه تا سرحد مرگ انتخاب می شوند.

Katniss Everdeen voluntarily takes her younger sister's place in the Hunger Games: a televised competition in which two teenagers from each of the twelve Districts of Panem are chosen at random to fight to the death.

ادامه دانلود