چشم کور ها

جستجوی پیشرفته
همه فیلم سریال
تا
تا

پیشکام مدیا

FA EN
خلاصه داستان :

اسلون کارتر دختر جوانی است که اخیراً نابینا شده است. پدرش تعطیلات آخر هفته را ترک می کند و دو دوست صمیمی اش که از دانشگاه به خانه بازمی گردند، با او همراهی می کنند. یکی از سرپرستان پدرش که از شهر می گذرد نیز هزینه می کند...

Sloan Carter is a young girl who has recently been blinded. Her father leaves for the weekend and her two best friends, returning home from University, keep her company. A protege of her father's, passing through town, also spends...

ادامه دانلود